LV RU EN
facebook Google+ twitter
Welcome to our new CUSTOMER SERVICE CENTER!
Piedrujas iela 7A, Riga

DIN 18251-1 Iekaļamās slēdzenes

 Norma attiecas uz PZ, BB, WC iekaļamajām slēdzenēm ar mēlīti un bultu. Slēdzenes ar profilcilindra mehānismu saskaņā ar šo normu uzskatāmas par iekaļamajām slēdzenēm tikai tādā gadījumā, ja tajās ievietojamais profilcilindrs atbilst normā DIN 18252, 2.d. definētajiem izmēriem.

 
Iekaļamo slēdzeņu prasības
 

Tabula nr. 1 - slodzes izturība

 

 un /

vai

 Slēdzeņu
 klase

 Durvju svars kg/m2

 Slodzes intensitāte
 (lietošanas biežums)

 1

 līdz 20

 zema

 2

 virs 20 līdz 25

 vidēja

 3

 virs 25 līdz 30

 vidēji augsta

 4

 virs 30

 augsta

 

 

Tabula nr. 2 - ass dziļums

 Slēdzeņu
 klase

 Ass dziļums A
 (+0,5/0)

 1

 55

 2

 55*

 3

 55*

 4

 55, 60, 65, 70, 80, 100

* Pasūtot iespējams

norādīt arī citu ass dziļumu

 

Klase 1
Iekaļamā slēdzene iekšdurvīm (vieglā iekšdurvju slēdzene)
a) ass dziļums A = 55 (+0,5/0) mm (tab.2)
b) divkāršs korpusa stiprinājums
c) tehniskās prasības pēc tabulas nr. 3
 
Klase 2
Iekaļamā slēdzene iekšdurvīm ar paaugstinātām prasībām (iekšdurvju slēdzene)
a) ass dziļums A = 55 (+0,5/0) mm (tab.2)
b) divkāršs (minimāli) korpusa stiprinājums
c) tehniskās prasības pēc tabulas nr. 3
 
Klase 3
Iekaļamā slēdzene dzīvokļu ārdurvīm un objektu durvīm (vidējas slodzes objektu slēdzene)
a) ass dziļums A = 55 (+0,5/0) mm (tab.2)
b) trīskāršs (minimāli) korpusa stiprinājums
c) tehniskās prasības pēc tabulas nr. 3
d) funkcionālās izturības tests ar 200 000 mēlītes un 50 000 bultas darbībām kopā ar pastāvīgi montētu rokturu garnnitūru pēc DIN 18 257. BB un WC slēdzenes - bez bultas funkcijas testa.
 
Klase 4
Iekaļamā slēdzene ar paaugstinātu uzlaušanas aizsardzību un augstu lietošanas intensitāti (augstas slodzes objektu slēdzene)
a) ass dziļums A = 55 (+0,5/0) mm līdz 100 (+0,5/0) mm (tab.2)
b) trīskāršs (minimāli) korpusa stiprinājums
c) tehniskās prasības pēc tabulas nr. 3
d) roktura ass sprostcaurums
e) papildus gultnis roktura caurumam
f) automātiskās ieeļļošanās ietaise, ja nav uzrādīta ilgstoša ieeļļošana vai brīva kopšana
g) pretskaidu čaulas
h) pieļaujama pašievelkošā mēlīte (ražotāja izvēle)
i) pieļaujams 9 mm roktura ass caurums (ražotāja izvēle)
j) pieļaujams mēlītes bloķētājs (ražotāja izvēle)
k) funkcionālās izturības tests ar 500 000 mēlītes darbībām (dienas funkcija) un 100 000 bultas darbībām (nakts funkcija) kopā ar pastāvīgi montētu rokturu garnnitūru pēc DIN 18 257. BB un WC slēdzenes - bez bultas funkcijas testa.

Tabula nr. 3 - Iekaļamo slēdzeņu prasības un īpašas pazīmes

 

 Mēlītes atsperes  spēks

 Roktura atsperes  faktors

 Pieļaujamais roktura slodzes faktors
darbības virzienā

 Minimālais mēlītes noslogojums
(statiskā slodze)

 Minimālais bultas noslogojums
(statiskā slodze)

 Bultas pretspēks

Klase  

N

Nm

Nm

kN

kN

kN

 

 min.

max. 

 

 min.

 min.

 min.

 min.

1

prasību nav

 ≥ 0,8

 

prasību  

 nav

 

2

2,5

4,0

1,2 ± 0,4

50

4

prasību nav

3

2,5

4,0

1,5 ± 0,4

50

3

6

2

4

2,5

4,0

1,5 ± 0,4

70

5

10

4


Priekšplāksne
a) priekšplāksnes materiāls - tērauds (St), nerūsējošais tērauds (nrSt) vai vara-cinka-sakausējums (Cu-Zn) (misiņš - Ms)
b) ārpusē koroziju aizturošs pārklājums tērauda priekšplāksnēm
c) pastāvīgs priekšplāksnes stiprinājums pie slēdzenes kārbas vismaz 3 punktos
 
Mēlīte un bulta
Ievilktā stāvoklī mēlītes un bultas izvirzījums nedrīkst pārsniegt 1 mm no priekšplāksnes virsmas.
Mēlītes funkcija ir noturēt durvis aizvērtā stāvoklī. Aizliegts iebūvēt papildu slēgšanas elementus ar atsperes funkciju.
Bultas funkcija aizlēgtā stāvoklī ir neļaut atvērt durvis nepiederošām personām.
 
Slēdzenes kārba
1. un 2. klases iekaļamajām slēdzenēm pieļaujama atvērta slēdzenes kārba.
3. un 4. klases slēdzeņu kārbai jābūt slēgtai no visām pusēm; pieļaujami tikai funkcionāli noteikti un normās definēto rokturu garnitūru montāžai nepieciešamie atvērumi  un caurumi. Slēdzenes kārbas augstumam saskaņā ar DIN 18250 1. daļu jābūt 165 mm.
Pārējo, ražošanai nepeciešamo tehnisko atvērumu izmērs ir jāsamazina līdz minimālajam.
 
Dinamiskā slodze
Mēlīte un bulta, saņemot sānisku grūdiena noslogojumu 20 J 3. klasei un 35 J 4. klasei , pēc 3-kārtēja noslogojuma nedrīkst paliekoši deformēties vairāk par 1,5 mm.
 
 
Testa pārbaudes

Mēlītes tests
Mēlītes minimālā statiskā noslogojuma tests tiek veikts tērauda testa ierīcē, pie kuras slēdzene tiek ar tās priekšplāksni piestiprināta ar 2 skrūvēm. Pēc pārbaudes veikšanas mēlītei jābūt ievelkamai atpakaļ slēdzenē bez spēka pielietojuma.
 
Bultas tests
Bultas minimālā statiskā noslogojuma tests tiek veikts tērauda testa ierīcē.
Pēc pārbaudes veikšanas bultai jābūt ievelkamai atpakaļ slēdzenē bez spēka pielietojuma.
Bultas pretestība tiek pārbaudīta pie ≥20 mm izvirzījuma. Pielietotais noslogojums nedrīkst būt zemāks par prasībās noteikto vērtību.
 
Dinamikas tests
Dinamikas testā uz mēlīti un bulta vienlaicigi tiek veikts grūdena noslogojums ar krītošu atsvaru, kura masa ir 10 kg jeb spēks - 100 N.
Alternatīvi iespējams izmantot atsvaru ar masu 9 kg, atbilstoši mainot krišanas augstumu.
Mērījumu punktam jāsakrīt ar testa ierīces asmeņa saskares punktu. Ne uz vienas slēdzenes sastāvdaļas nedrīkst parādīties lūzuma pazīmes. Pēc slodzes testa veikšanas slēdzenei jābūt atslēdzamai bez spēka pielietošanas.

Mēlītes funkcijas ilglaicīgās darbības tests
Ilglaicīgās darbības testā tiek izdarītas 200 000 mēlītes darbību 3. klasei vai 500 000 darbību 4. klasei.
Vienā darbības ciklā testa durvīs mēlīte tiek mehāniski darbināta ar rokturi, izpildot testa durvju atvēršanu un aizvēršanu.
Ilglaicīgās darbības testa veikšanai slēdzene tiek ievietota testa ierīces slēdzenes kabatā. Durvju atvēršana tiek veikta, spēkam (piem., 2,5 kg smagam atsvaram vai atbilstošam saspiesta gaida cilindram) iedarbojoties uz rokturi no 75 mm attāluma (mērīts no roktura griezes punkta). Rokturim šajā testā jābūt iemontētam rokturu garnitūrā. Pēc katrām 0,5 x 10(5.pak) atvēršanas/aizvēršanas reizēm ir jāeļļo durvju eņģes un slēdzenes mēlīte.
Pēc ilglaicīgās darbības testa veikšanas uz skēdzenes nedrīkst būt redzamas ārējas plaisas.
 
Uzturēšana un kopšana
Ilgstošas funkcioalitātes galvenais priekšnosacījums ir korekta (precīza) montāža, skat. DIN 19357.
Pēc  iebūvēšanas slēdzenes atkarībā no lietošanas intensitātes ir atbilstoši jākopj (piem. eļļošana, funkciju kontrole u.c.)

Shop for bargains!
EUR 223.61
EUR 319.44
EUR 8.83
EUR 17.65
EUR 36.18
EUR 55.66
EUR 51.06
EUR 72.94
EUR 10.88
EUR 19.78
EUR 22.25
EUR 27.81
EUR 21.81
EUR 31.16
EUR 21.81
EUR 31.16
EUR 21.81
EUR 31.16
EUR 34.99
EUR 49.99
Sales prices valid until the goods are in stock.
Sales prices valid until the goods are in stock.
Profile cylinder 40-80, brass
EUR 42.32
EUR 60.45
Glass door lock IN.20.3300, right
EUR 137.05
EUR 195.79
Window middle hinge, black
EUR 5.73
EUR 8.19
Atslēgu piekariņš AUTO
EUR 2.29
EUR 2.54
99EP/E panic door lock 45-92-20
EUR 99.86
EUR 133.14
Jostas klipsis, Ø 40mm
EUR 4.52
EUR 6.46
Jostas klipsis, Ø 28mm
EUR 4.32
EUR 5.08
EUR 5.01
EUR 7.16
Padlock Premium Diskus 70
EUR 21.79
EUR 31.13
EUR 223.61
EUR 319.44
EUR 8.83
EUR 17.65
AEROTUBE WRG SMART
EUR 488.60
EUR 698.00
Floor doorstop, brass anrique
EUR 5.70
EUR 8.14
EUR 2.43
EUR 4.86
AEROTUBE WRG SMART
EUR 424.91
EUR 607.01
Doorknob 2033, turnable, alu F1
EUR 26.57
EUR 44.29
EUR 36.18
EUR 55.66
EUR 51.06
EUR 72.94
EUR 10.88
EUR 19.78
EUR 22.25
EUR 27.81
EUR 21.81
EUR 31.16
EUR 21.81
EUR 31.16
EUR 21.81
EUR 31.16
EUR 34.99
EUR 49.99
Profile cylinder 40-80, brass
EUR 42.32
EUR 60.45